Hallitus

2018 vuosikokouksessa hallitutus uudistui. Pekka Leimu pyysi saada jättäytyä pois hallituksesta vedoten omaan elämäntilanteeseensa. Kiitokset Pekalle vuoden mittaisesta hallitustyöstä. 

Uutena jäsenenä hallitukseen liittyi Leena Laaksonen, tervetuloa.

 

VARSINAISET JÄSENET, osa-alueet

Sauli Syrjälä, puheenjohtaja, järven tilan kartoitus, ulkoiset suhteet, jäsenasiat

Matti Hakala, varapuheenjohtaja, järven tilan kartoitus ja pinnan korkeuden säännöstelyn selvitys, ulkoiset suhteet

Tuija Laaksonen, sihteeri, leväseuranta, jäsenasiat, Jäsentiedotus, Historiamateriaalin keräys

Risto Rantala,   leväseuranta, niitto

Marju Rokkanen, nettisivujen markkinointi, tukijoiden hankinta, rahastonhoitaja, jäsenasiat, Leppilammen niittovastaava

Sami Lehtinen, Eerikkilän edustaja, ulkoiset suhteet

Leena Laaksonen

Tuomas Perälä, vene ja niittolaite

Hannu Lahti, tekninen tuki, Toralahden niittovastaava

Juuso Rantala, tilikirjanpito

 

 

 Yhdistyksen toiminnantarjastajaksi 2018 vuosikokouksessa valittiin edelleen Tuija Savo-Vartiainen ja varalle Tuula Tervonen.